Aanmelden nieuwe leerlingen

De basisschooltijd is een stukje van je leven. U vertrouwt ons 8 jaar lang uw meest kostbare “bezit” toe. Bij de keuze voor een basisschool is het daarom belangrijk dat u zich goed informeert.

Wanneer u, na het bekijken van onze site interesse heeft in de Ark kunt u vrijblijvend een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met de directeur. Samen met uw kind(eren) bekijken we de school en laten u sfeer proeven. U ziet in de praktijk hoe we zorgen voor een veilige, uitdagende en prettige leeromgeving. Ook leert u het team kennen. En u kunt uw vragen stellen, zodat u een weloverwogen keus kunt maken.

Als u besloten hebt uw kind op onze school aan te melden vult u het aanmeldingsformulier in en levert u dit in op school. De leerkracht van uw kind neemt vervolgens enkele weken voor de 1e schooldag contact met u op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.

Toelating nieuwe leerlingen

De Ark is een modern christelijke school die open staat voor alle kinderen. Ook kinderen met een andere- of zonder geloofsovertuiging zijn welkom op de Ark. Voorafgaand aan plaatsing van een kind vindt er een intake plaats met de intern begeleider. Er wordt contact gelegd met de peuterspeelzaal of de huidige school van uw kind. De intern begeleider bekijkt of wij het juiste onderwijs kunnen bieden aan uw kind.

Kleuters van 4 jaar kunnen het hele jaar door geplaats worden. Echter, wanneer uw kind vlak voor een vakantie 4 jaar wordt kunnen we in overleg met u beslissen uw kind na de vakantie te laten starten. Dit geldt in ieder geval voor de periode van 3 weken voor de zomervakantie.

Kinderen die in hogere groepen instromen plaatsen wij het liefst na een vakantie in hun nieuwe groep. Het tussentijds overstappen van een andere school gebeurt alleen in overleg met de directeur van de huidige school van uw kind.