Onze missie

Ieder kind is uniek met eigen talenten, uitdagingen en onderwijsbehoeften. Wij staan voor een veilige en uitdagende leeromgeving waarin alle kinderen zich optimaal en naar eigen mogelijkheden kunnen en mogen ontplooien. Wij helpen kinderen om zich cognitief, creatief en sociaal emotioneel te ontwikkelen tot zelfstandige en positieve burgers die zich verantwoordelijk voelen en verantwoordelijkheid nemen voor de huidige en toekomstige maatschappij.

Onze visie

Onze leerlingen zijn de toekomst. We hebben daarom aandacht voor het vergroten van hun cognitieve kennis en voor het uitbreiden van basisvaardigheden als kritisch, creatief en oplossingsgericht denken, onderzoeken, communiceren en samenwerken. We maken onze leerlingen ICT vaardig, mediawijs en sociaal-cultureel vaardig. Door betekenisvol onderwijs aan te bieden blijft leren voor onze leerlingen vanzelfsprekend.

We besteden tijd en aandacht aan de persoonsvorming van onze leerlingen: Wie ben ik, waar ben ik goed in, wat wil ik bereiken?

Al onze leerlingen zijn uniek. Daarom stemmen we ons onderwijs af op de verschillen die er zijn zodat al onze leerlingen zich optimaal, naar hun eigen kunnen, ontwikkelen.