Onze missie

Ieder kind heeft eigen talenten, uitdagingen en onderwijsbehoeften. CBS de Ark staat voor een veilige en uitdagende leeromgeving. Op onze school kunnen alle kinderen zich optimaal en naar eigen mogelijkheden ontplooien.

Onze school helpt kinderen om zich cognitief, creatief en sociaal-emotioneel te groeien. Zo helpen wij kinderen zich te ontwikkelen tot zelfstandige en positieve burgers, die verantwoordelijkheid nemen voor de maatschappij van vandaag en morgen.

Onze visie

Onze leerlingen zijn de toekomst. Daarom hebben wij uiteraard aandacht voor het vergroten van hun kennis. Ook werken wij aan het uitbreiden van vaardigheden als kritisch, creatief en oplossingsgericht denken, onderzoeken, communiceren en samenwerken. We maken onze leerlingen ICT-vaardig, mediawijs en sociaal-cultureel vaardig. Door betekenisvol onderwijs aan te bieden blijft leren voor onze leerlingen vanzelfsprekend.

We besteden tijd en aandacht aan de persoonsvorming van onze leerlingen: Wie ben ik, waar ben ik goed in, wat wil ik bereiken?

Al onze leerlingen zijn uniek. Daarom stemmen we ons onderwijs af op de verschillen die er zijn zodat al onze leerlingen zich optimaal, naar hun eigen kunnen, ontwikkelen.