Onze missie

Basisschool De Ark biedt een veilige en uitdagende leeromgeving waarin iedereen zichzelf mag zijn en zich optimaal en naar eigen mogelijkheden mag ontplooien. Wij ondersteunen kinderen zich te ontwikkelen om met verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid te participeren in de samenleving van nu en voor later.

Onze visie

Wij geven goed onderwijs waardoor kinderen voorbereid zijn op hun toekomst en een leven lang leren. Wij bieden een beredeneerd aanbod waarmee kinderen zich ontwikkelen op het gebied van kennis, vaardigheden en houding. Door betekenisvol en boeiend onderwijs aan te bieden blijft hun groei en ontwikkeling vanzelfsprekend. Wij stemmen ons onderwijs af op de behoeften van de kinderen zodat iedereen zich naar eigen kunnen ontwikkelt. Dit doen wij niet alleen, maar samen met de ouders. Onze kernwaarden veiligheid, betrokkenheid en verantwoordelijkheid, geven vorm aan onze missie en visie.

Kernwaarden

Veiligheid
Je veilig voelen is de basis om te komen tot ontwikkeling. Jezelf kunnen zijn en je gezien en  gewaardeerd voelen zijn belangrijke voorwaarden om deze veiligheid te creëren. Vertrouwen en gelijkwaardigheid zijn nodig om jezelf te kunnen zijn en vormen de basis van onze aanpak voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Door een gestructureerde leeromgeving te creëren, waarin regels en afspraken een gepaste plaats hebben, is er op De Ark rust en ruimte voor ieders groei.

Betrokkenheid
Een hoge betrokkenheid op de lesstof is stimulerend voor een optimale ontwikkeling. Door betekenisvol onderwijs te verzorgen, werken de kinderen op De Ark vanuit een betrokken leerhouding.
Ons onderwijs is boeiend en sluit aan op de zone van de naaste ontwikkeling van de kinderen.
Betrokkenheid staat ook voor de manier hoe we met elkaar, ouders kinderen en team, om willen gaan. We hebben interesse in elkaar, we hebben respect voor elkaar en we kijken naar elkaar om.

Verantwoordelijkheid
Eenieder is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen handelen en draagt tevens medeverantwoordelijkheid voor het welzijn en indirect de ontwikkeling van de ander; verantwoordelijk zijn is wederzijds en niet vrijblijvend. Door met kinderen te werken aan zelfkennis wordt het inzicht in eigen handelen vergroot en kan het kind daarmee gedeeltelijke eigen verantwoordelijkheid nemen in zijn of haar gedrag en leren. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de sfeer en ontwikkeling op De Ark.

Trots
Trots zijn is het resultaat van ergens hard voor werken en je doelen behalen, het is een beloning voor je inzet. Op basisschool De Ark leren wij kinderen om trots te zijn op zichzelf; trots op wat ze doen en trots op wat ze kunnen. Wij leren kinderen ook om trots te zijn op wie ze zijn, op hun afkomst en op hun talenten. Trots is belangrijk voor ons gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Trots staat ook voor het gevoel dat wij hebben over onze school, onze organisatie, onze werkwijzen en onze resultaten.