Onze Identiteit

Wij zijn een modern christelijke basisschool. Wij werken vanuit waarden en normen die mede voortvloeien uit het christelijke geloof: wederzijds respect, oog hebben voor de ander, gelijkwaardigheid, verbondenheid en aandacht hebben voor de wereld om ons heen.

Gedurende hun schoolloopbaan geven wij kinderen handvatten om hun eigen identiteit te vormen zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot een gelukkig en evenwichtig mens. Eigenaarschap staat daarbij hoog in het vaandel; zowel kinderen als volwassenen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en leerproces. Uit ons handelen spreekt openheid en eerlijkheid. Wij vinden het belangrijk dat kinderen deelnemen aan de samenleving in al zijn verscheidenheid.

Iedereen die zich thuis voelt op onze school is van harte welkom! Wij staan open voor andere geloofsopvattingen en culturen, zolang het wederzijds respect leidend is en men bereid is deel te nemen aan onze levensbeschouwelijke activiteiten.