Onze identiteit

We zijn een open christelijke basisschool. We staan open voor iedereen die de levensbeschouwelijke visie van de school wil respecteren en open staat om deel te nemen aan de activiteiten die hieruit voortvloeien.

We merken dat de omgeving van de school verandert en dat de bewuste keuze voor christelijke scholen afneemt. Als school willen wij in contact blijven met onze omgeving zonder hierbij onze eigen identiteit te verliezen. We leggen dan ook een relatie tussen onze christelijke identiteit, sociaal-emotionele ontwikkeling, de belevingswereld van onze leerlingen en onderlinge verbinding. We vinden het belangrijk dat leerlingen respect hebben voor de mening en visie van anderen. Dit komt tot uitdrukking in de omgang met elkaar. Woorden als behulpzaamheid, rechtvaardigheid, vertrouwen, acceptatie, respect voor de ander, staan centraal.