LIST Lezen IS Top

Op de Ark is leesbevordering de basis van ons leesonderwijs, dit vullen wij in met Lezen IS Top (LIST) en DENK. Ons belangrijkste doel van leesbevordering is het stimuleren van leesplezier. Leerlingen van groep 1 t/m groep 8 krijgen les van enthousiaste en gemotiveerde leerkrachten die tijd en aandacht besteden aan een grote diversiteit aan boeken en verhalen. Vanuit het leesbevordering-perspectief worden techniek en begrip versterkt. In de onderbouw ligt de nadruk op het aanvankelijk technisch lezen en het betekenis verlenen aan verschillende soorten teksten en illustraties. Bij het voortgezet technisch lezen in de bovenbouw ligt de nadruk op het maken van veel leeskilometers waarmee tekstbegrip en woordenschat worden uitgebreid. Dit vergroot de vaardigheid op het gebied van begrijpend en studerend lezen (DENK!).

Dagelijks lezen

Elke dag is er een vast tijdstip waarop we groepsdoorbrekend lezen. Daarbij leest iedere leerling op zijn of haar eigen AVI-niveau; bijvoorbeeld een kleuter die al leest, mag meedoen in groep 3. De leesgroepen liggen qua leeftijd en interesse bij elkaar.

 

Het stellen van een lezersvraag

Drie keer per week begint de leerkracht de ‘leesles’ met het voorlezen van een fragment uit een boek en stelt daarna een lezersvraag, bijvoorbeeld: In mijn verhaal voelt de hoofdpersoon zich heel blij. Hoe voelt de hoofdpersoon in jouw boek zich en waardoor komt dat? Vervolgens lezen de leerlingen 20 minuten in stilte. Daarna komt de leerkracht terug op de vraag en wordt het antwoord op de vraag besproken. Vaak gaat dat via samenwerkingsopdrachten. De leerling denkt na over het antwoord op de lezersvraag, vervolgens delen leerlingen hun antwoord en wisselen twee of drie leerlingen hun antwoord met de klas. Door het stellen van een lezersvraag motiveren we de leerlingen met aandacht te lezen.

Prentenboeken voor de kleuters

In de groepen 1/2 lezen en werken we met prentenboeken. Net als in de andere groepen leest de leerkracht voor en stelt een lezersvraag. Deze vraag zet de kleuter aan tot actief luisteren. Vervolgens worden er verwerkingsvragen en opdrachten aangeboden gericht op het verhaal. Hierbij kunt u denken aan: praten over een verhaal, bedenken van oplossingen voor problemen van een verhaal, klank en letterherkenning, het hakken en plakken van woorden, leesbegrip en creatieve schrijf- en tekenopdrachten.