LIST Lezen IS Top

Op de Ark is leesbevordering de basis van ons leesonderwijs. Ons belangrijkste doel van leesbevordering is het stimuleren van leesplezier. Leerlingen van groep 1 t/m groep 8 krijgen les van enthousiaste en gemotiveerde leerkrachten die tijd en aandacht besteden aan een grote diversiteit aan boeken en verhalen. Vanuit het leesbevordering-perspectief worden techniek en begrip versterkt. In de onderbouw ligt de nadruk op het aanvankelijk technisch lezen en het betekenis verlenen aan verschillende soorten teksten en illustraties. Bij het voortgezet technisch lezen in de bovenbouw ligt de nadruk op het maken van veel leeskilometers waarmee tekstbegrip en woordenschat worden uitgebreid. Dit vergroot de vaardigheid op het gebied van begrijpend en studerend lezen.

Ons leesonderwijs wordt ingevuld met LIST lezen (Lezen IS Top). LIST is een leesinterventieproject voor scholen die hun leerlingen functioneel geletterd willen afleveren. LIST is ook bedoeld om leraren in de gelegenheid te stellen hun kennis en vaardigheden op het gebied van leesonderwijs te vergroten. LIST gaat niet alleen over het aanleren van een techniek. Het doel van LIST is het ontwikkelen van gemotiveerde lezers die hun geletterdheid inzetten om te leren én te lezen voor hun plezier. Leestechniek is slechts een middel om dat doel te bereiken. In LIST lessen wordt de techniek van het lezen daarom steeds verbonden met leesbegrip en leesbeleving.