Aanpak begaafde leerlingen

Levelwerk en levelspel

Om tegemoet te komen aan de behoefte van onze leerlingen die meer uitdaging aankunnen, werken wij met Levelwerk en Levelspel. Dit geeft ons handvatten om beter te differentiëren voor de begaafde en de hoogbegaafde leerlingen.

Levelwerk is een methode met een doorlopende leerlijn van groep 3 t/m 8 voor de (hoog-) begaafde leerlingen. Levelwerk staat los van andere methodes en biedt de leerlingen een totaalaanbod van verrijkende activiteiten op het gebied van taal/lezen en rekenen. Daarnaast biedt Levelwerk de mogelijkheid om met zelf gekozen onderwerpen aan de slag te gaan. 

Doel van deze werkwijze is tweeledig: aansluiten bij de motivatie van de leerling en het oefenen van metacognitieve alsmede sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden. Elke groep heeft zijn eigen box. In elke box zitten de juiste materialen inclusief een begeleidingsmap waarin precies staat wat de kinderen tijdens elke periode moeten doen.  De leerkrachten begeleiden de eigen leerlingen met Levelwerk in de groep. 

Kleuters die meer uitdaging nodig hebben leren dankzij Levelspel om te gaan met uitdagende stof, met dóórzetten, met falen en met tegenslag. Alle vaardigheden die nodig zijn om het leren te leren. Levelspel biedt een gestructureerd pakket aan puzzel- en andere opdrachten.

GroeiLAB

Voor de meeste leerlingen is het aanbieden van Levelwerk voldoende, zowel op cognitief als emotioneel gebied. Voor een enkele leerling zien wij dat de werkwijze van Levelwerk niet voldoende ondersteuning biedt. Om deze reden werken wij met het GroeiLAB.

Bij het GroeiLAB ligt de focus niet op het begeleiden van de denkvaardigheden (zoals hierboven beschreven), maar op vaardigheden om gedrag te sturen en of aan te passen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan: leren omgaan met je emoties, doelgericht leren doorzetten, flexibeler worden bij tegenslag etc. Om deze vaardigheden (executieve functies) te ontwikkelen maken wij gebruiken van de projecten uit ‘Plusjeklas’. Dit is een programma aan activiteiten waarmee kinderen ‘skills for life’ leren, vaardigheden waarvan ze een leven lang profijt hebben. Het is een lesprogramma waarmee kinderen hun eigen unieke kracht ontdekken en vindingrijk worden voor het leven. In het GroeiLAB besteden wij aandacht aan de pijler ‘Leren wie je bent’ en maken wij uitstapjes naar ‘Leren ondernemen’. Het groeiLAB staat los van het programma in de klas en wordt door een leerkracht die gespecialiseerd is in meer- en hoogbegaafdheid begeleid en buiten de groep georganiseerd.