Thematisch onderwijs; International Primary Curriculum (IPC)

De maatschappij verandert; werk, de wereld, de manier waarop we met elkaar communiceren en ook het onderwijs. In de 21ste eeuw gaat het niet meer om kennis alleen. Om je staande te houden in de veranderende wereld heb je meer nodig. Daarom werken wij met IPC!

IPC is een integraal, thematisch en creatief leerplan en richt zich op de creatieve- en zaakvakken binnen ons onderwijs. Het is een eigentijds programma waarin onze leerlingen  actief worden betrokken bij hun eigen leerproces en zij doelgericht leren te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Daarnaast werken onze leerlingen aan hun zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen talenten en is er aandacht voor internationale ontwikkeling en andere culturen. Bij IPC staan vakken niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden in een thema. Door thematisch te werken wordt het leren betekenisvol. 

Basisprincipes van het IPC-onderwijs

  • Kinderen leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen. Daarbij is er veel aandacht voor normen en waarden in verschillende culturen.
  • Door middel van een vaste leercyclus krijgen leerlingen grip op hun leerproces.
  • Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actief deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.
  • De opdrachten geven de leerling steeds de mogelijkheid om kennis, vaardigheden en begrip op verschillende manieren te oefenen, te beoordelen en te verbeteren.
  • Om effectief te leren en om het leren te verbeteren is een duidelijke terugkoppeling nodig. Leraren en leerlingen worden ondersteund door middel van een online programma. In dit programma zijn alle kernvaardigheden in kleine stappen opgedeeld. Er wordt aan zowel de leraar als de leerling advies gegeven over hoe de volgende stap in het leerproces genomen kan worden.
  • Kinderen zijn eigenaar van hun leren. Dat wil zeggen dat leerlingen zelf input leveren en dat leraren samen met hen de voortgang in de gaten houden. Daardoor weten leerlingen welke vervolgstappen in het leerproces nodig zijn.

www.ipc-nederland.nl