Thematisch onderwijs; Kleuterplein

Kleuters zijn kleuters, zij willen spelen en ontdekken. Kleuteronderwijs is daarom speels maar niet vrijblijvend. Met de methode Kleuterplein werken wij thematisch aan de leerlijnen voor kleuters. In thema’s die ongeveer 3 weken duren komen voorbereidend lezen, voorbereidend rekenen, voorbereidend schrijven, muziek, beeldende vorming, wereldoriëntatie en drama aan bod. Dit alles op een afwisselende maar doelgerichte manier met een grote verscheidenheid aan activiteiten. Onze kleuters werken gezamenlijk in de kring, zelfstandig met ontwikkelingsmateriaal of aan een opdracht aangepast aan hun eigen ontwikkelingsniveau maar werken ook samen aan opdrachten. Hiernaast is er veel ruimte voor spel in hoeken en buitenspel.

Thematisch onderwijs; IPC

De maatschappij verandert; werk, de wereld, de manier waarop we met elkaar communiceren en ook het onderwijs. In de 21ste eeuw gaat het niet meer om kennis alleen. Om je staande te houden in de veranderende wereld heb je meer nodig. Daarom werken wij met IPC; International Primary Curriculum.

IPC is een integraal, thematisch en creatief leerplan en richt zich op de creatieve- en zaakvakken binnen het basisonderwijs. Het is een eigentijds programma waarin effectief leren centraal staat. Onze leerlingen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en ze leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Daarnaast werken onze leerlingen aan zelfvertrouwen, begrip het ontdekken van eigen talenten en is er aandacht voor internationale ontwikkeling en culturen.

In de middag werken de groepen 3 t/m 8 met IPC. Binnen IPC werken wij met thema’s, ook wel units genoemd. Een IPC unit is een overkoepelend thema waarin gedurende een periode meerdere zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De aangeboden onderwerpen zijn erg breed: variërend van ‘Missie naar Mars’ tot ‘Circus’ en van ‘Regenwoud’ tot ‘Schilderkunst’.

Ouders worden bij elke unit op de hoogte gebracht van wat de leerlingen gaan leren, op welke manier dit gebeurt en hoe ouders hierbij kunnen helpen. Afwisselend worden ouders uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de start van een thema, de afsluiting of activiteiten tussendoor.

www.ipc-nederland.nl