Ons uitgangspunten

Uitgangspunt voor ons onderwijs is onze leerling.

Leerlingen die CBS De Ark verlaten:

  • zijn kritisch;
  • maken hun eigen keuzes;
  • zijn zelfstandig;
  • zijn betrokken bij de wereld om hen heen;
  • gemotiveerd om verder te ontwikkelen;
  • kunnen samenwerken;
  • zijn creatief in denken en doen;
  • zijn eigenaar van hun eigen leerproces;
  • en bovenal zijn zij gelukkig.

Onze strategie

Om onze doelen te bereiken werken wij volgens een afgesproken strategie.

Wij zijn een lerende organisatie. 

Als professionals zijn wij verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen van De Ark. Wij zijn didactisch en pedagogisch onderlegd en werken voortdurend aan onze vakkundigheid en bekwaamheid. Er is ruimte voor formeel leren en informeel leren. Medewerkers zijn gemotiveerd voor het volgen van opleidingen die bijdragen aan hun ontwikkeling. Door het delen van informatie, het inzetten van professionele feedback en van samenwerking maken wij gebruik van de rijke kennis die we in huis hebben.

Wij werken planmatig.

Bij het continu verbeteren gaat het om het benutten van kennis en ideeën van binnen de organisatie alsmede vernieuwde inzichten op onderwijs. Wij onderzoek nieuwe informatie kritisch alvorens het, op kleine schaal, uit te proberen. Na een periode van uitproberen analyseren we de resultaten en stellen onze plannen bij. Bij bevredigende resultaten gaan we over op standaardisering en borging. Op deze manier werken we doelgericht aan duurzame veranderingen in onze aanpak.

Wij hebben focus.

Het ontwikkelen van onze leerlingen staat centraal in de keuzes die we maken. Door een kritische en onderzoekende houding stellen we onszelf continu de af waarom we de dingen doen die we doen. We durven NEE te zeggen op ontwikkelingen die niet passen bij de schoolontwikkeling of de ontwikkeling van onze leerlingen en team.

Wij richten onze blik naar buiten.

Om kritisch te blijven op ons eigen onderwijs staan wij in contact met onze stakeholders. We vragen ouders om hun mening, hebben regelmatig contact met externe organisaties en leggen verantwoording af over ons onderwijs aan ouders, bestuur en overheid. We vragen advies aan externen en beschouwen externe ontwikkelingen of deze een verrijking zijn voor ons onderwijs.