Onze Strategie

Om onze doelen te bereiken werken wij volgens een afgesproken strategie.

Wij werken continu en cyclisch aan kwaliteit.

Het onderwijs op De Ark is altijd in beweging. We sturen continu op de kwaliteit van ons onderwijs door ons af te vragen of we de goede dingen doen en of we deze ook goed doen. We sturen bij waar het nodig is en benutten daarbij eigen kennis uit ervaring alsmede vernieuwde en bewezen inzichten op onderwijs van buiten onze organisatie.
Als professionals zijn wij verantwoordelijk voor het onderwijs en werken dan ook voortdurend aan onze eigen vakkundigheid en bekwaamheid. Er is ruimte voor formeel en informeel leren. Het ontwikkelen van de kinderen staat centraal in de keuzes die we maken.

Wij werken planmatig.

Bij het continu verbeteren gaat het om het benutten van kennis en ideeën van binnen de organisatie én vernieuwde inzichten op onderwijs. Op De Ark onderzoeken wij nieuwe informatie kritisch voordat we het uitproberen. We analyseren onze resultaten en stellen onze plannen bij waar nodig. Bij bevredigende resultaten gaan we over op implementatie en borging. Op deze manier werken we doelgericht aan duurzame veranderingen.
Ook waar het gaat om de begeleiding van het leerproces van de kinderen werken we planmatig. We betrekken alle informatie die we hebben van een kind in een analyse om doelen op te stellen en een aanpak te bepalen.

Wij hebben focus.

Het ontwikkelen van onze kinderen staat centraal in de keuzes die we maken. Door een kritische en onderzoekende houding vragen we onszelf continu af waarom we de dingen doen die we doen en of we de dingen ook goed doen. Op De Ark durven we NEE te zeggen op ontwikkelingen en activiteiten die niet passen bij onze schoolontwikkeling of de ontwikkeling van onze kinderen en team.

Wij hebben een sterke teamcultuur

Op De Ark werken wij actief aan een sterke en professionele teamcultuur. Door elkaar op professioneel gebied eerlijk en transparant te benaderen creëren we ruimte voor onze eigen ontwikkeling en groei. Wij stellen ons lokaal open voor elkaar en door elkaar te voorzien van feedback leren we van en met elkaar. Wij zijn behulpzaam naar elkaar en staan open voor de ideeën van ieder individueel teamlid.
Wij geven elkaar de ruimte, respecteren elkaar en steunen elkaar waar dat nodig is, op zowel professioneel als persoonlijk gebied.