Onze school

Wij vertellen u graag meer over onze school, onze visie en onze uitgangspunten. Ook stellen wij graag ons team aan u voor. 

Onze Missie en Visie

Basisschool De Ark biedt een veilige en uitdagende leeromgeving waarin iedereen zichzelf mag zijn en zich optimaal en naar eigen mogelijkheden mag ontplooien. Lees meer…

Onze uitgangspunten

Uitgangspunt voor ons onderwijs is onze leerling. Lees meer…

Onze identiteit

Wij zijn een modern christelijke basisschool. Wij werken vanuit waarden en normen die mede voortvloeien uit het christelijke geloof: wederzijds respect, oog hebben voor de ander, gelijkwaardigheid, verbondenheid en aandacht hebben voor de wereld om ons heen. Lees meer…

Ons Team

Bekijk hier ons Team