Oudercommissie

De oudercommissie (OC) wil een bijdrage leveren aan een optimale relatie tussen de ouders, de MR, het bestuur en het team in het belang van het onderwijs. De taken van de oudercommissie omvatten o.a.:
  • het verlenen van medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten;
  • gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan de MR als geheel of aan het ouderdeel van de MR over aangelegenheden die ouders aangaan

Activiteiten

De oudercommissie is betrokken bij de organisatie en uitvoering van tal van binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals:
  • schoolreisje en excursies
  • viering van Sinterklaas, Kerst, Pasen en Pinksteren
  • fancy fair / sponsorloop
  • sportdag
  • ouderavond
  • afscheid groep 8

Ouderbijdrage

Alle activiteiten worden gefinancierd uit de ouderbijdragen. Ook wordt de ouderbijdrage gebruikt voor eenmalige, extra activiteiten zoals groepsexcursies. De ouderbijdrage is een jaarlijks bedrag per kind, dat door de ouders aan de oudercommissie wordt betaald. Hoewel de betaling vrijwillig is, wordt het op prijs gesteld als alle ouders het bedrag voldoen, zeker omdat in de bijdrage ook de kosten van het schoolreisje zijn meegenomen. De tarieven van de ouderbijdrage worden jaarlijks vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. In de schoolgids wordt het bedrag gepubliceerd.