Kanjertraining

Om de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen te bevorderen maken we gebruik van de methode Kanjertraining. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden, of te verbeteren. Hierbij valt te denken aan afname van probleemgedrag en depressieve gevoelens, alsmede een toename op welbevinden en zelfwaardering. Met de Kanjertraining leren onze leerlingen zich op een positieve manier te handhaven in moeilijke of vervelende omstandigheden. We gaan op zoek naar oplossingen voor problemen waarmee we elkaar en de situatie recht doen. Kernwoorden hierbij zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

 

www.kanjertraining.nl