Kanjertraining

Om de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen te bevorderen maken we gebruik van de methode Kanjertraining. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. Met de Kanjertraining leren onze leerlingen zich op een positieve manier te handhaven in moeilijke of vervelende omstandigheden. We gaan op zoek naar oplossingen voor problemen waarmee we elkaar en de situatie recht doen. Kernwoorden hierbij zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

Wat leren onze leerlingen?

 • Jezelf voorstellen en presenteren
 • Iets aardigs zeggen
 • Met gevoelens van jezelf en de ander kunnen omgaan
 • Een compliment geven en ontvangen
 • Ja en nee kunnen zeggen
 • Ja als je iets prettig vindt en nee als je iets vervelend vindt
 • Je mening durven g
 • even zonder iemand te kwetsen
 • Een ander durven vertrouwen en zelf te vertrouwen zijn
 • Samenwerken
 • Vriendschappen onderhouden
 • Vragen stellen, belangstelling tonen
 • Proberen de ander te begrijpen
 • Kritiek durven geven en ontvangen
 • Zelfvertrouwen krijgen en zelfrespect krijgen
 • Leren stoppen met treiteren
 • Uit een slachtofferrol stappen