Schooltijden

Op de Ark werken wij met een continurooster. Dit rooster is op alle vijf de dagen gelijk. Alle kinderen hebben, 5 dagen in de week, les hebben van 8.30 uur tot 14.00 uur.

Op maandag en vrijdag gaan om 8.15 uur, de deuren van de school open en zijn kinderen en ouders welkom. Op dinsdag tot en met donderdag gaan de kinderen om 8.25 uur met de leerkracht mee naar binnen. 

In de ochtend hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 een speelkwartier waarin zij drinken, fruit eten en een kwartier buiten spelen. De kleuters spelen gedurende de dag langere periodes buiten.

Tussen 12.00 uur en 12.30 uur hebben de kinderen pauze. Er wordt gezamenlijk geluncht en buiten gespeeld. Hierbij is een leerkracht aanwezig. Voor de lunchtrommels zijn op school koelkasten aanwezig.

Jaarlijks wordt in overleg met de medezeggenschapsraad het jaarrooster gemaakt. Dit jaarrooster omvat de vakanties, vrije dagen en studiedagen. Het jaarrooster is voor onze ouders zichtbaar in het ouderportaal van ParnasSys (ons webbased administratiesysteem) .