Tabletonderwijs

In de ochtend werken de groepen 4 t/m 8 bij de vakgebieden taal, rekenen, spelling en technisch lezen op een tablet met het programma Snappet. De tablets worden gebruikt om de aangeboden lesstof te verwerken en om op individueel niveau aan persoonlijke leerdoelen te werken. De leerkracht heeft snel zicht op het werk dat de leerlingen maken en waar er extra oefenstof of juist extra uitdaging nodig is. De extra oefenstof is altijd voorhanden.

Bij het werken aan de eigen doelen is het tabletonderwijs adaptief: wanneer een opdracht te moeilijk is voor een leerling schakelt het programma even een stapje in de lesstof terug. Beheerst een leerling de stof dan wordt er automatisch een stapje hoger gezet. Zo kunnen we onze leerlingen op niveau laten werken aan hun eigen ontwikkeling.