Snappet

Vanaf groep 4 werken onze leerlingen bij de vakgebieden taal en rekenen op een tablet met het programma Snappet.  Snappet is een digitaal platform dat de mogelijkheid biedt om verschillende methoden digitaal te verwerken.

Snappet Biedt Directe Feedback

De leerlingen krijgen direct na het maken van een opdracht te zien of het antwoord goed of fout is. Deze directe instructie zorgt ervoor dat de leerlingen bewust stilstaan bij fouten. De leerlingen krijgen direct de mogelijkheid om de fouten te verbeteren of om hulp te vragen. De leerkracht heeft ook de mogelijkheid om digitaal mee te kijken met het werk van de leerlingen en kan dus gelijk hulp bieden waar dat nodig is.

Snappet Zorgt Voor Een Verhoogde Motivatie

Door verschillende elementen in de software is het voor de leerling zelf te zien dat ze vooruit gaan en dat zij zich dus ontwikkelen. De directe feedback zorgt ervoor dat leerlingen zichzelf verbeteren en dit ook zien. Dit zorgt voor succeservaring en dus een verhoogde motivatie. Door deze motivatie zijn leerlingen betrokken op hun eigen leren.

Met Snappet Werken We Adaptief

Bij het werken aan de eigen doelen is het tabletonderwijs adaptief: wanneer een opdracht te moeilijk is voor een leerling, wordt het niveau van de opgaven automatisch bijgesteld. Beheerst een leerling de lesstof dan worden er automatisch opgaven van een hoger niveau aangeboden. Zo kunnen we onze leerlingen op niveau laten werken aan hun eigen ontwikkeling.

Extra Oefenstof In Snappet

De tablets worden gebruikt om de aangeboden lesstof te verwerken en om op individueel niveau aan persoonlijke leerdoelen te werken. De leerkracht heeft snel zicht op het werk dat de leerlingen maken en waar er extra oefenstof of juist extra uitdaging nodig is. De extra oefenstof is door leerkrachten makkelijk, op niveau en per leerdoel aan te bieden. Er is niet alleen oefenstof voor taal en rekenen maar ook voor technisch lezen, woordenschat en spelling wordt Snappet ingezet om extra te oefenen. De extra stof is altijd voorhanden.

Maar Hoe Zit Dat Dan Met Schrijven?

De kinderen gebruiken naast hun tablet ook nog pen en papier. Bij rekenen wordt bijvoorbeeld een schrift gebruikt voor het uitwerken van de berekeningen. Bij spelling werken de leerlingen in werkboeken en schriften. Verhalen worden in een schrift opgeschreven en we werken aan het handschrift van leerlingen tijdens de schrijfles.

 

Interessante, Informatieve Links

In opdracht van Kennisnet heeft Universiteit Twente een onderzoek gedaan rondom de effecten van snappet binnen het (reken)onderwijs.
De effecten van Snappet onderwijs (Kennisnet)

Inge Molenaar, universitair docent onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, onderzocht drie jaar lang wat de effecten zijn van Snappet in het primair onderwijs. Eén van de conclusies is dat niet alleen leerlingen baat kunnen hebben bij het werken met adaptieve leermiddelen, maar leraren ook.
Adaptief onderwijsplatform ondersteunt leraar (Kennisnet)