Oudercontacten

Een goed contact tussen team en ouders is heel belangrijk en voor De Ark vanzelfsprekend. Door een goed contact tussen school en ouders groeit het begrip van leerkrachten voor kinderen en het begrip van ouders in wat de leerkrachten op school doen. Een goede samenwerking zorgt voor een optimale leeromgeving voor de kinderen.

Zonder de inzet van ouders zou het onmogelijk zijn allerlei activiteiten, zoals de sportdag, excursies en het schoolreisje, te ondernemen. Het is daarom fijn dat ouders bereid zijn mee te helpen met de organisatie van deze activiteiten.

Binnen school zijn naast de medezeggenschaps­raad en de oudercommissie ook ouders actief als bijvoorbeeld groepsouder of biebouder.

Door het jaar heen zijn er een aantal georganiseerde momenten waarbij ouders geïnformeerd worden over de ontwikkelingen van de school en de voortgang van hun kind.

Kennismakingsgesprek

Aan het begin van het schooljaar organiseren wij kennismakingsgesprekken. Het gesprek staat in het teken van kennismaken,  informatie delen, samen vooruit kijken en een goede start in samenwerking maken. Vanaf groep 4 zijn de kinderen bij dit gesprek aanwezig.

Rapportgesprekken

Twee maal per jaar ontvangt u een rapport van uw kind. Omdat wij de vorderingen van uw kind graag persoonlijk met u willen bespreken wordt u uitgenodigd voor het rapportgesprek. De gesprekken vinden plaats in oktober/november, februari/maart en in juni.

Ark Info

Eens per twee weken verschijnt de Ark Info. In dit informatiebulletin wordt u op de hoogte gehouden van actuele onderwerpen als schoolontwikkeling en activiteiten.

Parro

Via de Parro app wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op school en de leuke momenten in de groep van uw kind. In Parro worden activiteiten gepland, vragen wij ouderhulp en worden oudergesprekken gepland. Alle informatie wordt gedeeld binnen onze eigen afgeschermde schoolomgeving. Ook vindt u in de app de jaarkalender van school met daarin vakanties, studiedagen, feesten en activiteiten.

Parnassys ouderportaal

Deze app is gelinkt aan ons registratiesysteem. U vindt hier de jaarkalender van school met daarin vakanties, studiedagen, feesten en activiteiten. Ook kunt u hier de resultaten van uw kind bekijken en de algemene gegevens zoals bij ons bekend.

Afspraak maken

U bent uiteraard van harte welkom om buiten deze georganiseerde momenten een afspraak te maken met de leerkracht of de directie. U kunt hiervoor de leerkracht of directeur benaderen per mail, telefonisch of door persoonlijk een afspraak te maken.