Ons onderwijs

Op onze school is er aandacht voor alle kinderen. We streven ernaar het hoogst haalbare uit ieder kind te halen. We bieden een lesprogramma waarin kennis wordt aangeboden voor een stevige basis en waarin we vaardigheden aanleren die onze leerlingen nodig hebben in de veranderende maatschappij. We doen dit door doelgericht te werken bij alle vakgebieden, gebruikmakend van verschillende methoden.

Thematisch onderwijs

Op de Ark werken thematisch onderwijs. Elke periode leren onze leerlingen alle vakken die verbonden zijn met een bepaald thema zoals chocolade, water of circus. Lees meer

Tabletonderwijs

Kinderen vanaf groep 4 gaan gebruik maken met een tablet, beschikbaar gesteld door de school. Onze tablets hebben enkele unieke mogelijkheden voor ons onderwijs. Lees meer

Kanjertraining

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden, of te verbeteren. Lees meer

Passend onderwijs

Onderwijs op maat betekent dat een basisschool maatregelen treft voor verbetering van de leeropbrengst en passend zijn bij leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Lees meer

Lezen IS Top

Op de Ark is leesbevordering de basis van ons leesonderwijs. Ons belangrijkste doel van leesbevordering is het stimuleren van leesplezier. Lees meer

Aanpak Begaafde Leerlingen

Om tegemoet te komen aan de behoefte van onze leerlingen die meer uitdaging aankunnen, werken wij met Levelwerk en Levelspel, dit geeft ons handvatten om beter te differentiëren met begaafde en hoogbegaafde leerlingen. Lees meer