Onze uitgangspunten

Vanuit onze visie staan de volgende uitgangspunten centraal in ons onderwijs:

  • De Ark is een afspiegeling van de gelaagdheid van de maatschappij.

Leerlingen op onze school functioneren binnen verbanden met een verschillende schaal: individueel, kleine groep, grote groep, homogene en heterogene groep, hele school. We stimuleren onze leerlingen respect te hebben voor andermans geloof, filosofie en cultuur.

  • We spelen in op de behoefte aan overzichtelijkheid, veiligheid, geborgenheid en welbevinden.

Leerlingen en leerkrachten voelen zich beschermd op school en vinden er gemakkelijk hun weg. Iedereen gaat met plezier naar een sfeerrijke school en voelt zich daar veilig.

  • We ontwikkelen (mede-)verantwoordelijkheidsgevoel.

Leerlingen (en leerkrachten) zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.

Door de lesdoelen te communiceren met de leerlingen zijn zij zich meer bewust van hun eigen leerproces. We helpen leerlingen ook om hun eigen leerdoelen te benoemen.

  • We stimuleren zowel zelfstandig werken en leren als samenwerken.

We leren vanuit doelen, onderzoekend, met eigen leervragen van de leerlingen. De leerlingen leren zelf plannen en zijn verantwoordelijk voor hun taken.

Zowel leerlingen als leerkrachten leren en werken samen. Er worden dagelijks coöperatieve werkvormen toegepast in onze lessen.

 

  • We begeleiden leerlingen in hun individuele mogelijkheden.

Ieder kind wil en kan leren. We streven naar het hoogst haalbare voor alle leerlingen. We passen ons onderwijs zoveel mogelijk aan op de verschillende behoeften van onze leerlingen om hen allemaal de ruimte te geven zich optimaal te ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden.

  • De Ark heeft professionele leerkrachten.

Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van een vaste groep leerlingen. Zij zijn didactisch en pedagogisch onderlegd en werken voortdurend aan hun vakkundigheid, bekwaamheid en leerkrachtcompetenties.

Leerkrachten geven elkaar feedback op hun handelen en begeleiden elkaar waar nodig. Door individuele scholing en teamleren zorgen we ervoor dat onze kennis up to date is.