Succesvol onderwijs met een hecht team
Een team dat goed samenwerkt is belangrijk voor de onderwijskwaliteit en voor de onderlinge sfeer. Want een prettige sfeer zorgt voor een fijne werk- en leerplek. Inge,  leerkracht groep 3 op CBS De Ark, vertelt hoe we dit op school doen. Lees snel verder!

Een hecht team
Wij zijn een kleine school, hierdoor is het als team makkelijk om bij elkaar in te checken. Een praatje is zo gemaakt en we weten elkaar te vinden. Inge: ‘’Het meest bijzondere aan onze teamcultuur vind ik dat we de ruimte voelen om bij elkaar aan te kloppen. Iedereen kent elkaar persoonlijk. We hebben samen pauze en kletsen dus gezellig met elkaar. Hierdoor weten we wat er speelt; in de klas en vaak ook privé. We delen mooie momenten zoals geboortes, maar ook de minder leuke momenten in het leven zoals ziekte of overlijden. Dit zorgt voor een hechte band. Daarnaast kennen we ieders expertise, hierdoor weten we elkaar te vinden en in te zetten’’.

‘’We kennen elkaars expertise, hierdoor weten we elkaar te vinden
en hoe we elkaar kunnen helpen.’’

 Overleggen en teambuilding
‘’We hebben twee keer per maand een bouwvergadering, deze starten we altijd met een rondvraag. Echt even een check-in bij elkaar, hoe de vlag erbij hangt. Maar ook met studiedagen is het hele team aanwezig, of na schooltijd even een koffietje. Dat zijn zowel grote als kleine momenten waarin een stukje teambuilding plaatsvindt. Aan het begin van het schooljaar hadden we een hele leuke studiedag. Eén van de oefeningen was om de collega links van je in gedachten te nemen. Je moest opschrijven, of tekenen, hoe jij dacht dat diegene de zomervakantie had doorgebracht. Hier kwamen leuke en verrassende antwoorden uit. En die zorgen weer voor leuke gesprekken’’, aldus Inge.

Nieuwe collega’s

Ook binnen een hecht team  gaan wel eens collega’s weg, bijvoorbeeld omdat ze verhuizen. Of er ontstaat een extra vacature. Hoe zorg je er als hecht team voor, dat nieuwe collega’s zich ook snel welkom en thuis voelen? Inge: ‘’We werken met maatjes, dit is meestal de collega in het lokaal naast je. Bij diegene kan je altijd terecht met vragen. Erg fijn, want zo heb je een vast aanspreekpunt. Ook zijn er veel documenten waarin bepaalde informatie terug te vinden is. Maar ook in het sociale stuk nemen we nieuwe collega’s mee. Dus samen lunchen, een koffietje drinken of even kletsen in de teamkamer.

‘’Samen lunchen, een kopje koffie drinken; juist deze dagelijkse
momenten dragen bij aan een hecht team. .’’

Een hecht team zorgt voor goed onderwijs
Leerlingen merken dit doordat de leerkrachten hen bij naam kennen en van hun situatie af weten. Dit zorgt voor betrokkenheid en een warme sfeer. ‘’Omdat wij elkaars leerlingen goed kennen, spelen we in op hun behoeftes. Samen zorgen wij voor een veilig klimaat, waarin kinderen het optimale uit zichzelf kunnen halen. Door elkaars expertise in te zetten, kunnen we elke uitdaging aan’’, aldus Inge.

‘’Onze lokalen hebben schuifwanden, zo staat de deur
letterlijk én figuurlijk open.’’

Ook staan alle neuzen dezelfde kant op. Schoolbreed is er een duidelijke structuur. Inge: ‘’We bekrachtigen positief en spreken leerlingen aan op gedrag, bijvoorbeeld op de gang of op het schoolplein. Zo weten alle leerlingen dat ze bij het belletje stil moeten zijn. Ook werken we in de klassen met een stoplicht. Staat die op rood? Dan wordt er in stilte gewerkt. Oranje betekent fluisteren en bij groen mag er overlegd worden. Door één lijn te trekken, weten leerlingen waar ze aan toe zijn. De eenheid zorgt voor structuur, duidelijkheid en een plezierige werk- en leeromgeving.’’

Oeps, een akkefietje
Maar wat nou als er toch onenigheid is binnen het team? ‘’Gelukkig komt dat zelden voor. Doordat wij elkaar goed kennen en elkaar weten te vinden, spreken we elkaar aan op gedrag. Dus stel dat ik feedback wil geven aan een collega, dan bespreek ik dat met de betreffende collega. Er hangt een open cultuur waarin eerlijkheid wordt gewaardeerd. Ook kunnen we altijd bij Rianne (schooldirecteur), de Intern Begeleider of vertrouwenspersoon terecht.’’

Tip van Flip, eh Inge
‘’Wij hebben geen team onderbouw en team bovenbouw. We zijn echt één team. Dit geeft een frisse blik, merken wij. Deze eenheid en openheid zie je ook terug in de indeling van ons gebouw. Iedere klas heeft een eigen lokaal waar de tussenwanden van open kunnen. Dus lokalen kunnen gecombineerd worden, maar ook de wand naar de gang kan open. En dat gebeurt vaak! Vooral bij IPC-vakken, dan zijn we één grote school. Bij IPC werken we centraal aan een thema.

Meet Inge
Inge is 29 jaar, en werkt al vier jaar als leerkracht op CBS De Ark. Ze zit zes jaar in het onderwijs. Wat ze het allerleukste vindt aan lesgeven?

“Het moment waarop er een lampje gaat branden in de ogen van mijn leerlingen en er een glimlach op hun gezicht verschijnt.’’