Vanaf augustus 2016 werk ik met veel plezier  op de Ark als onderwijsassistent.

Met plezier, omdat het mijn hart heeft mij in te zetten voor het individuele kind of groepjes kinderen die tijdelijk of structureel net even die specifieke aandacht nodig hebben om zich nog beter  te kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden en behoeften. Graag ga ik op zoek naar aanpak en vorm die past bij dat kind. Het is fijn  om hierbij deel uit te maken van een team dat erop gericht is steeds de individuele belangen van het kind in het oog te houden en zoveel mogelijk in te spelen op zijn of haar specifieke onderwijsbehoeften en hierbij nadrukkelijk het kind en ouders/verzorgers als partners te betrekken.

Ook ervaar ik het als heel zinvol dat ik mijn specialisme, het geven van lessen  mindfulness, kan inzetten voor de leerlingen. Ik vind het belangrijk dat kinderen niet alleen cognitief worden uitgedaagd, maar zich ook bewust worden van wat ervaringen met hen doen en hoe ze hier met aandacht voor henzelf en hun omgeving mee om kunnen gaan.

Het  professionele, pro-actieve en toch relaxte klimaat op school maakt tenslotte, dat ik mij zowel  beroepsmatig  als persoon helemaal thuis voel op de Ark.