Mijn naam is Astrid van Pommeren en werk sinds 2002 met veel plezier op De Ark. Een lange tijd waarin ik verschillende mooie innovatieve onderwijsontwikkelingen heb kunnen ervaren. Zo werken wij sinds enige jaren met o.a. IPC (projectonderwijs) en sinds vorig jaar met LIST(leesonderwijs). Momenteel staat Formatief Evalueren centraal waarbij de kinderen worden betrokken bij hun eigen leerproces. Welbevinden en plezier zijn bij dit alles belangrijke voorwaarden. In de rol van reken-en bouwcoördinator draag ik mijn steentje bij aan het onderwijs op De Ark.