Hallo, welkom! Wat leuk dat u een kijkje neemt op onze site.

Sinds augustus 2017 ben ik directeur van De Ark. Onze school is een kleinschalige school waar we elke dag hard werken aan het behouden van ons prettige en veilige klimaat; voor kinderen, voor ouders en voor medewerkers. Je komt ten slotte pas aan ontwikkelen toe als je goed in je vel zit!

Wij bieden een weloverwogen mix van planmatig, gedifferentieerd onderwijs voor de basisvakken en thematisch, groepsdoorbrekend onderwijs voor wereldoriëntatie,  kunst en cultuur en burgerschap.  Door deze mix vindt ieder kind iets dat bij hem/haar past en treft het tevens uitdagingen om van te leren.

Ons top team zorgt er iedere dag  opnieuw voor dat alle kinderen zich gezien en gehoord voelen. Ouders worden betrokken bij de ontwikkeling van hun kind en het contact met leerkrachten is laagdrempelig. Zo kunnen wij in de gouden driehoek kind-leerkracht-ouder, er zorg voor dragen dat de ontwikkeling zo optimaal mogelijk verloopt.

Bent u benieuwd hoe dit er in de praktijk uitziet, dan bent u van harte welkom voor een rondleiding en kennismaking. Ik laat u met veel plezier (en gepaste trots) onze school zien.